Projecte educatiu que oferim

No tinc cap talent especial. Només sóc apassionadament curiós”.

La frase la va escriure Albert Einstein, i si bé humilment amagava que la seva capacitat intel·lectual era fora de sèrie, assenyalava que allò que el va fer imparable va ser la combinació amb la seva curiositat. En els projectes vitals, en els projectes professionals, i també en l’educació, la curiositat és el què ens condueix a aprendre i anar més enllà dels límits preestablerts.

PLAT s’ha creat com una associació per oferir programes d’activitats destinats a centres escolars, centres cívics, ajuntaments, fires, per fomentar la vocació científica i tecnològica mitjançant la curiositat, la manipulació i el joc. Les activitats donaran peu a descobrir les bases científiques i tecnològiques de processos quotidians. Per fer-ho, es duran a terme una sèrie d’activitats en l’àmbit de la biotecnologia dels aliments, és a dir, tant en el procés d’obtenció dels aliments com en les tècniques gastronòmiques per a processar-los.

Ens agrada el treball en xarxa potenciant l’intercanvi de coneixements entre entitats. Per això, us proposem posar-nos en contacte i oferir-vos les nostres activitats per poder-les emmarcar dins del vostre programa.

presentació

Anuncis